Kredi Nedir
Günlük hayatımızda hemen her gün kullandığımız “ kredi “ kelimesi halk arasında borç olarak para alışverişi veya kredi kartı gibi alanlarla sınırlı olmakla beraber ticari hayatta doğal olarak çok geniş manada ve önemde kullanılmaktadır.

Kredi Nedir ?

Kredi Nedir  ?

Günlük hayatımızda hemen her gün kullandığımız “ kredi “ kelimesi halk arasında borç olarak para alışverişi veya kredi kartı gibi alanlarla sınırlı olmakla beraber ticari hayatta doğal olarak çok geniş mana ve önemde kullanılmaktadır.

Alış veriş olanaklarının örneğin internet gibi araçlarla gelişmesi, ödeme şekillerinin artması KREDİ kavramının daha fazla kullanılmasına sebebiyet verdiği gibi , kanuni açıdan da önemini artırmaktadır.  Zira bilerek veya bilmeyerek kanuni anlamda kredi araçlarını kullanırken yasal bazı mecburiyetler içerisine girdiğimizi farketmemiz gerekir.

Bu nedenle özellikle bireyler için KREDİ konusunda bilgileri günlük hayatınızda rahatça kullanabilmeniz için bu yazı dizisini hazırladık.

Umarız yararlı olacaktır.

 

Bankalar, finansman  ihtiyacı olan birey ve kuruluşlarla, finansman fazlası olan birey ve kuruluşları bir araya getiren mali bir sistemdir.

Geçmişi araştıracak olursanız “kredi”  kelimesi Latince’de güvenmek itimat etmek manasında kullanılan “ creeder “ kelimesinden gelmektedir.

Kabaca tarif vermek gerekirse ticari anlamda kredi, para, mal veya para cinsinden bir değerin daha önceden belirlenmiş bir vadede  ve yine belirlenmiş koşullarla geri alınmak üzere verilmesi olarak tanımlanabilir.

Kaynak yaratma ve yaratılan bu kaynağın değerlendirilmesi anlamında görev alan bankaların devlet tarafından oluşturulmuş Bankalar Kanununa göre faaliyette bulunmaları esastır.

Merkezi Ankara’da bulunan BDDK – Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu bankaların uymakla yükümlü oldukları yasaları çıkartan ve denetleyen kurumdur.

Bankaların uymakla yükümlü oldukları Bankalar Kanununun çıkarılma amacı, finansal piyasalarda güven ve istikrarın sağlanmasına, kredi sisteminin etkin bir şekilde çalışmasına, tasarruf sahiplerinin hak ve menfaatlerinin korunmasına ilişkin usül ve esasları düzenlemektir.

Bankacılıkta kredi sayılan işlemlerin tanımı bahis konusu 5411 sayılı Bankacılık Kanunun 48. maddesinde açık bir şekilde belirlenmiştir.

Bankalarca verilen nakdî krediler ile teminat mektupları, kontrgarantiler, kefaletler, aval, ciro, kabul gibi gayrinakdî krediler ve bu niteliği haiz taahhütler, satın alınan tahvil ve benzeri sermaye piyasası araçları, tevdiatta bulunmak suretiyle ya da herhangi bir şekil ve surette verilen ödünçler, varlıkların vadeli satışından doğan alacaklar, vadesi geçmiş nakdî krediler, tahakkuk etmekle birlikte tahsil edilmemiş faizler, gayrinakdî kredilerin nakde tahvil olan bedelleri, ters repo işlemlerinden alacaklar, vadeli işlem ve opsiyon sözleşmeleri ile benzeri diğer sözleşmeler nedeniyle üstlenilen riskler, ortaklık payları ve Kurulca kredi olarak kabul edilen işlemler izlendikleri hesaba bakılmaksızın bu Kanun uygulamasında kredi sayılır.

Birinci fıkrada belirtilenlere ilâve olarak, kalkınma ve yatırım bankalarının finansal kiralama yöntemiyle sağladığı finansmanlar ile katılım bankalarının taşınır ve taşınmaz mal ve hizmet bedellerinin ödenmesi suretiyle veya kâr ve zarar ortaklığı yatırımları, taşınmaz, ekipman veya emtia temini veya finansal kiralama, mal karşılığı vesaikin finansmanı, ortak yatırımlar veya benzer yöntemlerle sağladıkları finansmanlar da bu Kanun uygulamasında kredi sayılır.

Dikkat ettiyseniz halk arasında “ kredi ” “ nakit para “  olarak anlaşılmakla beraber kanuni anlamda teminat mektupları gibi nakit olmayan krediler de ticari yaşamda kullanılmaktadır.

Gelecek yazımızda kredi kavramını daha detaylı olarak incelemeye devam edeceğiz.

About admin

İlginizi Çekebilir

En Uygun Ev Kredisi Nasıl Alınır?

En Uygun Ev Kredisi Nasıl Alınır?

Konutlar için geçerli olan kredilerden birinden yararlanmak istiyor fakat hangisinin en iyisi olduğunu tespit edemiyor …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.